Årsmøte

Årsmøte måndag 01.april 2019 kl. 19.30 på Fleischers Hotel.

"5 minuttar" ved Birgit Dolve

Årsmøtesaker.

 

Vel møtt!

Eli Brandseth tlf. 90081633  skal ha melding dagen før dersom du ikkje kan møta!