Møte måndag 6.mai 2019 kl 18 på Fleischer's hotell

 

 60-årsjubileum for klubben med festmiddag.

 

Vel møtt!

Eli Brandseth tlf. 90081633  skal ha melding dagen før dersom du ikkje kan møta!